About us

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ YOGA VÀ THIỀN ANANDA MARGA SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI KHU DU LỊCH SUỐI KHOÁNG NÓNG ĐẢO NGỌC XANH, THANH THỦY, PHÚ THỌ